na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
(tải về1;)
(tải về1;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1257
Trước & đúng hạn: 1257
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/08/2022 00:01:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĨNH HÒA - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:  Nguyễn Xuân Thiêm

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203689266

Email: vinhhoa.ninhgiang@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 7,861