na
na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 185
Trước & đúng hạn: 185
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/03/2023 23:26:42)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĨNH HÒA - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:  Nguyễn Xuân Thiêm

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203689266

Email: vinhhoa.ninhgiang@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 8
Hôm nay: 44
Tất cả: 23,948